1. Witryna nowaoferta.eu jest internetowym serwisem ogłoszeniowym zwanym w dalszej części regulaminu "Serwisem" utrzymywanym przez Firmę: Soft-System z siedzibą Smukalska 37 NIP 554-038-64-54.
 2. Firma Soft-System świadczy usługi informatyczne w zakresie publikacji ogłoszeń nieruchomości.
 3. Nie działamy jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami, a także nie kontrolujemy wiarygodności osób zamieszczających ogłoszenia.
 4. W serwisie możliwe jest zamieszczenie ogłoszenia bezpłatnego lub płatnego. Wybór rodzaju ogłoszenia (płatne/bezpłatne) jest ostatnim krokiem w procesie zamieszczania ogłoszenia.
 5. Ogłoszenie bezpłatne publikowane jest tylko w serwisie nowaoferta.eu
 6. Ogłoszeniodawca może zamieścić tylko jedno bezpłatne ogłoszenie. Każde następne to koszt 3 zł.
 7. Ogłoszenie bezpłatne jest publikowane bezterminowo.
 8. Ogłoszeniodawca może wycofać swoje ogłoszenie w dowolnej chwili.
 9. Po usunięciu ostatniego ogłoszenia konto ogłoszeniodawcy jest automatycznie kasowane w godzinach nocnych następnego dnia.
 10. Ogłoszenie płatne publikowane jest w serwisie nowaoferta.eu oraz dodatkowo na wielu innych popularnych portalach nieruchomości.
  Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie: DODAJ OGŁOSZENIE"
 11. Ogłoszenia płatne są publikowane przez 30 dni z wyjątkiem ogłoszeń "PREMIM", które publikowane są bezterminowo.
 12. W przypadku wyboru płatnej opcji publikacji ogłoszenia na wielu portalach - Usługa zostanie rozpoczęta w ciągu 1 godziny do momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.
 13. Zastrzegamy możliwość publikacji ogłoszenia tylko w serwisach, których regulamin nie wyklucza możliwości publikacji ogłoszenia ze względu na lokalizację czy rodzaj nieruchomości.
 14. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w kategorii rynek wtórny.
 15. Po publikacji ogłoszenia na 90% z wyszczególnionych portali, strony uznają usługę za wykonaną.
 16. W trakcie trwania usługi ogłoszeniodawca może samodzielnie dokonywać zmian w treści ogłoszenia, oraz wymieniać załączone do ogłoszenia zdjęcia.
 17. Ilość dokonywanych zmian o których mowa w punkcie powyżej jest nielimitowana.
 18. Dokonane zmiany w treści ogłoszenia będą odzwierciedlone na portalach, do których ogłoszenie zostało wcześniej przesłane w ciągu 1-24 godzin.
 19. Za treść publikowanego ogłoszenia odpowiada wyłącznie ogłoszeniodawca.
 20. Ogłoszenia zamieszczane przez pośredników nieruchomości będą usuwane przez moderatorów.
 21. Zdjęcia nieruchomości zawierające znaki wodne innych serwisów lub adresy stron www będą usuwane przez moderatorów.
 22. Ogłoszenia nie związane ze sprzedażą czy wynajmem nieruchomości lub naruszające regulamin będą usuwane przez moderatorów.
 23. Kontrahenci dokonują sprzedaży i kupna nieruchomości na własne ryzyko.
 24. Serwis nie bierze udziału w ewentualnych sporach powstałych pomiędzy kupującym a sprzedającym nieruchomość.
 25. Serwis nie odpowiada za przerwy w dostępie do panelu klienta spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych lub pracami konserwacyjnymi systemu.
 26. Wszelkie dane pochodzące od ogłoszeniodawców są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia i nie są udostępniane osobom trzecim.
 27. Użytkownicy publikujący swoje ogłoszenia w Serwisie wyrażają zgodę na upublicznienie danych kontaktowych podanych w ogłoszeniu umożliwiające kontakt osób zainteresowanych. Korzystanie z danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 28. Dostępne formy i zasady płatności :
  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  • Przekaz pocztowy / rozliczenie przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

  Każdy użytkownik, który dokona płatności może uzyskać fakturę, która potwierdzi zakup usługi. Warunkiem uzyskania faktury jest uzupełnienie danych poprzez formularz „Płatności”, najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu dokonania wpłaty.

 29. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej info at nowaoferta.eu.
  2. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, serwis uzgodni z Użytkownikiem formę rekompensaty. W każdym wypadku wartość rekompensaty nie będzie wyższa niż opłata, jaką wniósł Użytkownik.
 30. Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie jednakże każdy Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie publikacją na stronie głównej serwisu zawierającą zestawienie zmian Regulaminu.
 31. Zmiany regulaminu o których mowa w punkcie 30 nie mają zastosowania do zasad publikacji, cen i terminów ogłoszeń zamieszczonych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 32. Korzystanie z usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.